İSTİHDAM OLANAKLARI (Yükseklisans)

Bu programı bitirenler "Malzeme Yüksek Mühendisi" unvanını alırlar. Malzeme Mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. 


Malzeme mühendisleri, aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. 


Demir-Çelik ve Döküm sanayinde

Demir-Dışı metal geliştirme, üretim sanayi ve araştırma şirketleri

Geleneksel seramikler, camlar, ısıl seramikler sanayi ve araştırma şirketleri

İleri teknoloji seramiklerin tasarımı ve üretimleri konularında faaliyet gösterilen sanayi ve kuruluşlarda

Savunma sanayinde

Makine imalat sanayinde

Otomotiv ve otomotiv yan sanayinde

Havacılık ve uzay sanayisinde malzeme geliştirme, üretme, test ve muayene birimlerinde

Polimer: geleneksel polimer sanayi, ileri teknoloji fonksiyonel polimer üretim ve tasarlanması,

Kaynak malzemeleri üretimi sanayinde

Metal şekillendirme ve işleme sanayinde

Yüzey işlemleri ve kaplama sanayinde

Elektrik-Elektronik malzeme geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili kuruluşlarda

Manyetik, fotonik, plazmonik malzeme tasarımı ve üretimi ile ilgili sanayi ve birimlerde

Doku mühendisliği, biyomedikal alanlarında biyomalzeme üretimi ve tasarımı ile ilgili yerlerde

Katı yakıt hücreleri-pilleri üretimi, tasarımı, malzeme seçimi ile ilgili araştırma ve üretim kuruluşlarında

Malzemelere tahribatlı ve tahribatsız teknikler ile kontrol işlemi yapan kalite kontrol birimlerinde

Malzeme tedariği seçimi ile ilgili satın alma birimlerinde

Nanoteknoloji alanında nanomalzeme araştırmaları, üretim, nanomalzeme üretim teknikleri ile ilgili Ar-Ge birimlerinde

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik eleman olarak