2019 Yılı 2.Dönem TÜBİTAK/ARDEB 1001 Proje Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz
HIZLI ERİŞİM
2019 Yılı 2.Dönem TÜBİTAK/ARDEB 1001 Proje Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda Erciyes Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses’in yürütücüsü olduğu, Doç. Dr. Alper Baştürk’ün ( ERÜ Bilgisayar Müh.) araştırmacı olarak yer aldığı, Doç. Dr. Evren Mutlugün’ün (AGÜ) danışmanlığını yaptığı “Fiziksel olarak klonlanamayan fonksiyon tabanlı stokastik-deterministik hibrit güvenlik etiketlerinin elektrospreyleme ile üretilmesi ve görüntü doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi” konulu TÜBİTAK 1001 projesi ile, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oltan Evcimen’in yürütücüsü olduğu, Doç. Dr. Ahmet Burak Kahraman ( ERÜ Sosyoloji), Prof. Dr. Koray Değirmenci (ERÜ Sosyoloji), Dr. Öğr. Üyesi Zehni Özmen (ERÜ Sosyoloji)’in araştırmacı olarak yer aldığı, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Hasoğlu ( ERÜ Hukuk Fak.) ve Dr. İbrahim Haluk Çeribaşı (ODTÜ) danışmanlığını yaptığı “Türkiye’deki Kalkınma Projelerinde Yürütülen Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Süreçlerinin Mukayeseli Analizi ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyumlu bir SED İzleği Geliştirilmesi” isimli TÜBİTAK 1001 projesi destek almıştır. Yukarıda isimleri verilen öğretim üyelerimize ilaveten; Prof. Dr. Savaş Sarıözkan (Veteriner Fak.), Doç. Dr. Korhan Arslan (Veteriner Fak.), Prof .Dr. Bilal Akyüz (Veteriner Fak.) Doç. Dr. Aytaç Akçay (Veteriner Fak) ve Dr. Öğr. Üyesi İnci Akkaya Oralhan (Fen Fak.) diğer üniversitelerin kabul gören 1001 projelerinde araştırmacı olarak yer almıştır. Yürütücü ve araştırmacı pozisyonlarıyla TÜBİTAK/ARDEB 1001 programından proje desteği alan öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 20 Nisan 2020

12 Ekim 2021 Salı
Toplam 0 görüntüleme