MİSYON VİZYON

MİSYONUMUZ

Erciyes Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde hem lisans hem de lisansüstü eğitimi verilmektedir. Misyonumuz; yeni buluşlar yapacak, yeni teknolojiler geliştirecek ve endüstriyel ve akademik alanlarda sorunlara yeni yaklaşımlar sunabilecek gelecek nesil Malzeme Mühendisleri ve Akademisyenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda lisans eğitiminden başlamak üzere bölümümüzde geniş kapsamlı bir eğitim müfredatı izlenmektedir. Disiplinler arası çalışmaların desteklendiği müfredat planı ile öğrencilerimizin ileri düzey konularda çalışmalarına imkân sağlanmakla birlikte bilim ve mühendislik uygulamalarının teorik alt yapısı ile nanoteknoloji, akışkanlar mekaniği, yüzey mühendisliği, polimer bilimi, taşınım mekanizmaları, termodinamik gibi uygulamaların yer aldığı üretim süreçleri arasında bağ kurması desteklenmektedir. Bölüm içi motivasyonumuz teorik ve uygulamalı vermiş olduğumuz eğitim ile öğrencilerimizin mezun olduktan sonra “malzeme” odaklı yapacakları profesyonel araştırma ve eğitimde ihtiyaçları olabilecek güçlü bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaya dayanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  Bölümü yaşamın ve üretimin bire bir içinde olan, gerçekleştirilen ilerlemenin ve gelişmelerin hayatımızı doğrudan etkilediği bir disiplindir. Bu nedenle VİZYONUMUZ bu bağı daha güçlü tutabilmek için uluslararası düzeyde eğitim veren, yerli ve yabancı sanayi ve akademik ortaklıklarıyla yeni teknolojiler üreten, bu teknolojilerin yayımlanmasına ve uygulanmasına imkân sağlayan, alanında örnek olarak gösterilecek bir eğitim kurumu olmaktır.