KURUL VE KOMİSYONLAR
Akademik Kurul Üyesi
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Soner SAVAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Esen DAĞAŞAN BULUCU
Dr. Öğr. Üyesi Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR
Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞENDOĞDULAR
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Burak KİREMİTLER
Arş. Gör. Nusret ÇELİK
İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Nusret ÇELİK
1.Staj Komisyonu (Yönetim)
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞENDOĞDULAR
2.Staj Komisyonu (Üretim)
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Burak KİREMİTLER
Mezuniyet Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Lemiye ATABEK SAVAŞ
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Lemiye ATABEK SAVAŞ
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Soner SAVAŞ
Uzaktan Eğitim Sorumlusu
Bölüm Dijital Pano Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞENDOĞDULAR