METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Erciyes Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Kayseri ve çevresinde gelişmekte olan sanayiye paralel olarak malzeme bilgisi alanında güncel teknolojiler geliştirmek ve bu teorik bilgileri sanayiye aktarmak amacıyla Mühendislik Fakültesi çatısı altında 2005 yılında kurulmuş olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretime başlamıştır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü, mühendislik fakültemizin en yeni bölümlerinden olup ilk mezunlarını 2012-2013 öğretim yılında vermiştir. Bu disiplin dalı yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde çok iyi bilinmesine karşın, ülkemizde gerek akademik ve gerekse sanayi çevrelerinde gelişimini henüz tamamlamamıştır. Bu alanda gerçekleştirilen güncel gelişmeler, yeni markalar ve yeni teknolojilerin beraberinde daha geniş bir iş istihdamı sağlanacaktır. Malzeme mühendisliği, demir, bakır, alüminyum gibi klasik metallerden, metal olmayan plastikler, seramikler, yarı iletkenler ve minerallere kadar geniş bir spektrumda malzeme türlerinin üretilmesine, atom ve yüzey yapılarının değiştirilerek farklı özellikler kazandırılmasına, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirilmesi gibi çok önemli faaliyet alanları bulunan disiplinler arası bir bilimdir. Malzeme mühendisi, her türde malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik davranışlarını çok iyi kavramış, gerek atomsal ve gerekse makro yapı değişikliklerinin malzemenin ne tür özelliklerini değiştirdiğini iyi bilen kişidir. Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Tasarımlar çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından malzeme bütün mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Genel anlamda Malzeme Mühendisliği, malzeme yapısı hakkında bilinen teorik ve pratik bilgileri kullanır. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim gibi aşamalardan geçirerek diğer mühendislik dallarının ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürme ile ilgili disiplinler arası mühendislik dalıdır. Metaller, metal alaşımları, seramik malzemeler, polimer malzemeler ile bu malzemelerin avantajlı özelliklerinden faydalanılarak geliştirilen kompozit malzemelerin üretimlerinden son kullanımlarına kadar geçen bütün aşamalar malzeme  mühendisliğinin çalışma alanlarını belirlerler.  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği malzemenin mekanik, kimyasal, termal, elektriksel vb. özellikleriyle ilişkilidir. Bölümümüz, Ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten, Yeni teknolojilerin ve malzemelerin oluşturulması noktasında, gerekli teorik bilgiye, matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilimlerinde güçlü bir alt yapıya ve tasarım-üretim noktasında yeterli pratik deneyime sahip, bu bilgi ve deneyimleri alanında kullanabilen, Tasarım konusunda yapı, özellik, performans ilişkilerini doğru tanımlayabilen, Gelişmeye açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Kalite ve çevre bilinci oluşmuş, Mesleki ve etik bilinci oluşmuş, sosyal ve toplumsal gelişmelere duyarlı, Ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenli, liderlik vasıflarına sahip, iletişimde başarılı mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

MEZUNİYET SONRASI İMKÂNLAR

Bu programı bitirenler "Metalurji ve Malzeme Mühendisi" unvanını alırlar. Malzeme Mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. Malzeme mühendisleri, aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.

 • Demir-Çelik ve Döküm sanayinde
 • Demir-Dışı metal geliştirme, üretim sanayi ve araştırma şirketleri
 • Geleneksel seramikler, camlar, ısıl seramikler sanayi ve araştırma şirketleri
 • İleri teknoloji seramiklerin tasarımı ve üretimleri konularında faaliyet gösterilen sanayi ve kuruluşlarda
 • Savunma sanayinde
 • Makine imalat sanayinde
 • Otomotiv ve otomotiv yan sanayinde
 • Havacılık ve uzay sanayisinde malzeme geliştirme, üretme, test ve muayene birimlerinde
 • Polimer: geleneksel polimer sanayi, ileri teknoloji fonksiyonel polimer üretim ve tasarlanması,
 • Kaynak malzemeleri üretimi sanayinde Metal şekillendirme ve işleme sanayinde
 • Yüzey işlemleri ve kaplama sanayinde
 • Elektrik-Elektronik malzeme geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili kuruluşlarda
 • Manyetik, fotonik, plazmonik malzeme tasarımı ve üretimi ile ilgili sanayi ve birimlerde
 • Doku mühendisliği, biyomedikal alanlarında biyomalzeme üretimi ve tasarımı ile ilgili yerlerde Katı yakıt hücreleri-pilleri üretimi, tasarımı, malzeme seçimi ile ilgili araştırma ve üretim kuruluşlarında
 • Malzemelere tahribatlı ve tahribatsız teknikler ile kontrol işlemi yapan kalite kontrol birimlerinde
 • Malzeme tedariği seçimi ile ilgili satın alma birimlerinde
 • Nanoteknoloji alanında nanomalzeme araştırmaları, üretim, nanomalzeme üretim teknikleri ile ilgili Ar-Ge birimlerinde
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik eleman olarak


Bölümümüz;

 
Bölüm Sunumu için tıklayın.