Duyurular

Hammaddeler dersi 09.11.2017 perşembe saat: 09:30'da

Seminer Dersi 1. öğretim 09.11.2017 perşembe saat: 12:30'da

Seminer Dersi 2. öğretim 09.11.2017 perşembe saat: 19:00'da

ilgili dersliklerde yapılacaktır.