Yönetim

Yönetim
Akademik Kurul Üyesi
Staj Komisyonu - Yönetim
Staj Komisyonu - Üretim
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Bölüm Dijital Pano Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknikeri