Lisans Mezuniyet Koşulları

Lisans Mezuniyet Koşulları

 

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Malzeme Mühendisi unvanını alırlar.

Bir öğrencinin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.