KABUL ve KAYIT KOŞULLARI (Doktora)

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programına öğrenci kabulü 16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esaslarına göre yapılmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.