İSTİHDAM OLANAKLARI (lisans)

İstihdam Olanakları

 

Bu programı bitirenler "Malzeme Mühendisi" unvanını alırlar. Malzeme Mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler.  Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. 

Malzeme mühendisleri, aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. 

·         Demir-Çelik ve Döküm sanayinde

·         Demir-Dışı metal geliştirme, üretim sanayi ve araştırma şirketleri

·         Geleneksel seramikler, camlar, ısıl seramikler sanayi ve araştırma şirketleri

·         İleri teknoloji seramiklerin tasarımı ve üretimleri konularında faaliyet gösterilen sanayi ve kuruluşlarda

·         Savunma sanayinde

·         Makine imalat sanayinde

·         Otomotiv ve otomotiv yan sanayinde

·         Havacılık ve uzay sanayisinde malzeme geliştirme, üretme, test ve muayene birimlerinde

·         Polimer: geleneksel polimer sanayi, ileri teknoloji fonksiyonel polimer üretim ve tasarlanması,

·         Kaynak malzemeleri üretimi sanayinde

·         Metal şekillendirme ve işleme sanayinde

·         Yüzey işlemleri ve kaplama sanayinde

·         Elektrik-Elektronik malzeme geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili kuruluşlarda

·         Manyetik, fotonik, plazmonik malzeme tasarımı ve üretimi ile ilgili sanayi ve birimlerde

·         Doku mühendisliği, biyomedikal alanlarında biyomalzeme üretimi ve tasarımı ile ilgili yerlerde

·         Katı yakıt hücreleri-pilleri üretimi, tasarımı, malzeme seçimi ile ilgili araştırma ve üretim kuruluşlarında

·         Malzemelere tahribatlı ve tahribatsız teknikler ile kontrol işlemi yapan kalite kontrol birimlerinde

·         Malzeme tedariği seçimi ile ilgili satın alma birimlerinde

·         Nanoteknoloji alanında nanomalzeme araştırmaları, üretim, nanomalzeme üretim teknikleri ile ilgili Ar-Ge birimlerinde

·         Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik eleman olarak