Duyurular

Bitirme ödevleri alacak öğrencilerin aşağıda yayınlanan hoca ve hocaların konu listesine göre 27.09.2018 tarihine kadar Arş. Gör. Burak Kiremitler'e isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

Not: Soner SAVAŞ'a daha önceden adını yazdıranlar haricinde öğrenci sayısı fazla olduğu için Soner Hoca için başka öğrenci alınmayacaktır. Soner Hoca'ya daha önceden adını yazdıranların tekrar yazdırmasına gerek yoktur.

Bitirme ödevleri için isim yazdırma şahsen yapılacaktır, email veya telefonla isim yazılmayacaktır. İsimler yazdırmak için Perşembe gününe kadar  saat 10 ila 14 arasında Burak Kİremitler'e isminizi yazdırabilirsiniz.

BİTİRME ÖDEVİ HOCALARI VE BİTİRME KONULARI

Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES 

 • Algılayıcı uygulamaları için gümüş nanoyapıların büyütülmesi ve karakterizasyonu
 • Doğal malzemelerden su itici kaplamaların üretilmesi ve karakterizasyonu
 • Nanofiber tabanlı saydam ve iletken elektrotların üretilmesi ve karakterizasyon

 

Doç. Dr. Bilal DEMİREL

 • Otomobil Hava Yastığı için Direksiyon Kapak Tasarımı, Optimizasyonu ve Kalıp Simülasyonu
 •  Oksit tabanlı P-tipi Yarı İletkenlerin Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanımı  
 • Mekanik Etkiler Altında Işıma Yapabilen Fosforesans Malzeme Geliştirilmesi 
 • Havacılık ve Otomobil Teknolojisinde Kullanılan Mucell Prosesi ile Köpük Malzeme Geliştirilmesi
 • Sert Poliüretan Köpüklerin Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Uygun Katalizörlerin Geliştirilmesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esen DAĞAŞAN BULUCU

 • F16 Uçakları için Fren Diski Tasarımı ve Uygun Alternatif Malzeme Seçimi
 • Otomobiller için Piston-Silindir Tasarımı ve Uygun Alternatif Malzeme Seçimi
 • Elyaf Takviyeli Polimer Matrisli Kompozitlerim Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR

 • Yarı iletken sentezinde destek malzemesi olarak zeolitlerin araştırılması
 • Sensör üretiminde metal oksit kullanımın araştırılması
 • Katkılı ve katkısız Grafen fotokatalizörler ve uygulamaları

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞENDOĞDULAR

 • Döndürmeli Kaplama Yönteminde Altlığın Yüzey Enerjisinin Film Kalınlığı Üzerinde ki Etkilerinin Araştırılması
 • Polimerlerin Moleküler Ağırlığının Süper Kritik CO2 Altında Genleşmelerine Etkisinin Araştırılması
 • Döndürmeli Kaplama ve Damla Döküm Yöntemleriyle Üretilmiş İnce Polimer Filmlerin Genleşmelerinin Karşılaştırılması