Akademik Personel

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Doç. Dr.
Mustafa Serdar ÖNSES
Bölüm Başkanı
 • onses@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32939
Doç. Dr.
Bilal DEMİREL
Akademik Kurul Üyesi
 • bilaldemirel@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32933
Dr. Öğr. Üyesi
Esen DAĞAŞAN BULUCU
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • edagasan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32927
Dr. Öğr. Üyesi
Soner Savaş
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • ssavas@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32932
Dr. Öğr. Üyesi
Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR
Akademik Kurul Üyesi
 • selda.topcu@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32935
Dr. Öğr. Üyesi
Levent ŞENDOĞDULAR
Akademik Kurul Üyesi
 • lsendogdular@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32943
Arş.Grv.
Lemiye ATABEK SAVAŞ
Akademik Personel
 • atabekl@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32926
Arş.Grv.
H.Harun ARKAZ
Akademik Personel
 • harkaz@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32934
Arş.Grv.
Nuri Burak KİREMİTLER
Akademik Personel
 • nuriburak@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32940
Arş.Grv.
Sami PEKDEMİR
Akademik Personel
 • samipekdemir@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32941

Bölümümüzde Ders Veren Diğer Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi
Fatma Nazlı SARI
Endüstriyel Tasarım Müh. Öğretim Üyesi
 • fnsari@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7311

Verdiği Dersler : Malzeme-II, Döküm Teknolojisi, Metal İmalat Yöntemleri

Prof. Dr.
Bülent KURT
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • bkurt@nevsehir.edu.tr
 • 90 (384) 228-1000 x15009

Verdiği Dersler : Faz Diyagramları

Dr. Öğr. Üyesi
Cemal ÇARBOĞA
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • ccarboga@nevsehir.edu.tr
 • 90 (384) 228-1000 x15049

Verdiği Dersler : Taşınım Mekanizmaları

Okt.
Ebru ÇITAK
Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Elemanı
 • ecitak@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x34254

Verdiği Dersler : Geleneksel Seramikler

Prof. Dr.
Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
KMY Öğretim Üyesi
 • sahmetlioglu@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 437-9321 x13812

Verdiği Dersler : Polimerler

Doç. Dr.
Eyyüp GERÇEKÇİOĞLU
Makina Müh. Öğretim Üyesi
 • gercek@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32083

Verdiği Dersler : Malz. Bil. Temel, Demir Esaslı Metal, Plastik Şekillendirme

Doç. Dr.
İlhan ÖZEN
Tekstil Müh. Öğretim Üyesi
 • iozen@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32902

Verdiği Dersler : Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Doç. Dr.
Şengül DANIŞMAN
Makina Müh. Öğretim Üyesi
 • sdanisman@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32082

Verdiği Dersler : Yüzey Mühendisliği