Malzeme bilimi ve mühendisliği bölümü, mühendislik fakültemizin en yeni bölümlerinden olup ilk mezunlarını 2012-2013 öğretim yılında vermiştir. Malzeme bilimi ve mühendisliği dalı yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok iyi bilinmesine karşın, ülkemizde gerek akademik ve gerekse sanayi çevrelerinde malzeme bilimlerinin anlam ve öneminin henüz yeterince anlaşılmadığı görülmektedir. Malzeme mühendisliği, demir, bakır, alüminyum gibi klasik metallerden, metal olmayan plastikler, seramikler, yarı iletkenler, ve minerallere kadar geniş bir aralıkta malzeme türlerinin üretilmesine, atom ve yüzey yapılarının değiştirilerek farklı özellikler kazandırılmasına, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirilmesi gibi çok önemli faaliyet alanları bulunan disiplinler arası bir bilimdir. Malzeme mühendisi, her türde malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik davranışlarını çok iyi kavramış, gerek atomsal ve gerekse makro yapı değişikliklerinin malzemenin ne tür özelliklerini değiştirdiğini iyi bilen kişidir.
Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.